neděle 2. června 2019

Svatá liturgie - Nanebevstoupení Páně


 Zveme Vás na svatou liturgii - Nanebevstoupení Páně

Více podrobností v rozpisu bohoslužeb, nebo klikněte na odkaz ZDEstředa 29. května 2019

Rozpis bohoslužeb na červen 2019

Nový rozpis bohoslužeb na měsíc červen 2019,

Klikněte na odkaz: Bohoslužby červen 2019

Pozor ZMĚNA!!!
Každou sobotu večerní OD 18:00 hod.

neděle 28. dubna 2019

Pascha - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH !!!

»A Slovo (Boží Syn) se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné blahodati a pravdy,
i viděli jsme slávu Jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce.
A z plnosti Jeho my všichni vzali jsme,
a to blahodať nad blahodať … neboť blahodať
a pravda skrze Ježíše Krista se stala.«