úterý 28. listopadu 2017

Pravoslavná církev v českých zemích

                        
                                          
         
                              
Chrám  sv. Kateřiny  Alexandrijské

Přehled svatých liturgií v prosinci 2017

 neděle  03.12.2017 v 8:00 a v 10:00
26. NEDĚLE PO 50nici; O tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu.
     
I řekl jemu Bůh: »Blázne, této noci duši tvou vezmou od tebe, a to, co jsi nashromáždil, čí bude? «

pondělí  04.12.2017 v 10,00
UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Naše přesvatá Vládkyně a vždycky Panna Marie vstupuje do jerusalemského chrámu

čtvrtek  07.12.2017 v 10,00
Chrámový svátek velkomučednice svaté Kateřiny Alexandrijské

neděle  10.12. 2017 v 8:00 a v 10,00
27. NEDĚLE PO 50nici; O uzdravení ženy v den sváteční

»Tato dcera Abrahamova, kterou svázal satan, hle, již tomu osmnáct let, což neměla býti rozvázána
od těch pout v den sobotní? «

neděle  17.12. 2017 v 8:00 a v 10,00
28. NEDĚLE PO 50nici; O uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

»Vstaň a jdi; víra tvá tě uzdravila.«

úterý  19.12. 2017     v 10,00
Svt. Mikuláš Divotvorce,

neděle  24.12. 2017 v 8:00 a v 10,00
29. NEDĚLE PO 50nici; O hostině a hostech – Neděle praotců Božího národa

»Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých …Vybídl všechny vejít, aby se naplnil dům jeho …«

neděle  31.12. 2017    v 8:00 a v 10,00
30. NEDĚLE PO 50nici; Neděle svatých otců ; Neděle před Narozením Kristovým
»Což v Marii zrozeno jest, z Ducha Svatého jest; porodí pak Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš;
On zajisté vysvobodí lidi své od hříchů jejich. «

každou sobotu od 10,00 slouží  gruzínská  diaspora.
           

                                                                                                mitr. prot. Milan Horvát