čtvrtek 31. srpna 2017

Chrám  sv. Kateřiny  Alexandrijské

Přehled svatých liturgií v září 2017

 neděle  03.09.2017 v 10,00
13. neděle po Padesátnici  -  O zhoubě nepoctivých vinařů.
      »Zlé vinaře Hospodář zahubí, a vinici svou odevzdá jiným, kteří mu z ní budou přinášet užitek, až přijde čas sklizně. «

neděle  10.09.2017      v 10,00
14. neděle po Padesátnici  -  O Králově hostině a svatebním šatu
…Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.«

pondělí 11.09.2017 v 10,00
STĚTÍ  HLAVY  PROROKA,  PŘEDCHŮDCE  A  KŘITELE 
PÁNĚ  JANA

neděle  17.09.2017      v 10,00
15. neděle po Padesátnici  -  O největších přikázáních
»Milovati budeš Pána a Boha svého z celého srdce svého, a z celé duše své, a ze vší mysli své…Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.«

čtvrtek 21.09. 2017     v 10,00
NAROZENÍ  PŘESVSTÉ  BOHORODICE

neděle  24.09.2017  v 10,00
16. neděle po padesátnici – O svěřených hřivnách

středa 27.09.2017 v 10,00
POVÝŠENI SV. KŘIŽE PANĚmitr. prot. Milan Horvát

čtvrtek 6. července 2017

5. července - Svatí Cyril a Metoděj


Svatí Cyril a Metoděj


Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako Soluňští bratři,
jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinujako bohoslužebný jazyk (pro který Konstantin vytvořil písmo hlaholici). Papež Lev XIII. je v roce 1880 svatořečil a roku 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy. Navíc jsou i hlavními patrony Moravy. 

V Česku se slaví (státní) svátek Cyrila a Metoděje 5. července,

pondělí 5. června 2017

Pozvánka na koncert

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

Vás zve na koncert
ve středu 21. 06. 2017

Viz podrobnosti na letáku níže.

středa 19. dubna 2017

středa 22. března 2017

Pozvánka na hudební podvečer

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

HUDEBNÍ PODVEČER
s Johannem Sebastianem BACHEM