čtvrtek 31. srpna 2017

Chrám  sv. Kateřiny  Alexandrijské

Přehled svatých liturgií v září 2017

 neděle  03.09.2017 v 10,00
13. neděle po Padesátnici  -  O zhoubě nepoctivých vinařů.
      »Zlé vinaře Hospodář zahubí, a vinici svou odevzdá jiným, kteří mu z ní budou přinášet užitek, až přijde čas sklizně. «

neděle  10.09.2017      v 10,00
14. neděle po Padesátnici  -  O Králově hostině a svatebním šatu
…Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.«

pondělí 11.09.2017 v 10,00
STĚTÍ  HLAVY  PROROKA,  PŘEDCHŮDCE  A  KŘITELE 
PÁNĚ  JANA

neděle  17.09.2017      v 10,00
15. neděle po Padesátnici  -  O největších přikázáních
»Milovati budeš Pána a Boha svého z celého srdce svého, a z celé duše své, a ze vší mysli své…Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.«

čtvrtek 21.09. 2017     v 10,00
NAROZENÍ  PŘESVSTÉ  BOHORODICE

neděle  24.09.2017  v 10,00
16. neděle po padesátnici – O svěřených hřivnách

středa 27.09.2017 v 10,00
POVÝŠENI SV. KŘIŽE PANĚmitr. prot. Milan Horvát