pondělí 13. srpna 2018

Pozvánka na koncert duchovní hudby 10. září 2018


Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele sv. Kateřiny

(v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha 2)

neděle 24. června 2018

Pozvánka na koncert duchovní hudby 25. června 2018


Vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v kostele sv. Kateřiny

(v Kateřinské zahradě u Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha 2)

pondělí 23. dubna 2018

Pozvánka na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - 30. duben 2018

Vedení VFN v Praze
Společnost pro duchovní hudbu
a
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

si Vás dovolují pozvat na další z řady koncertů v pravoslavném chrámu
sv. Kateřiny Alexandrijské

a to 30. dubna 2018
v 16.00 hod.

Podrobnosti - viz leták níže:

pondělí 19. března 2018

PASCHA 2018 - Paschální bohoslužby


Vzkříšení Krista, jeho pascha, je základní oslavou pravoslavného liturgického roku a je považováno za historickou událost. Svým vzkříšením Ježíš vysvobodil lidstvo z moci smrti a umožnil každému, aby měl účast na jeho nesmrtelnosti.
Dovolujeme si Vás pozvat na Paschální bohoslužby v našem pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské:

Rozpis bohoslužeb: