čtvrtek 12. března 2020

Nařízení Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala arcibiskupa pražského a českých zemí

Bratři a sestry v Kristu,
dle Mimořádného opatření vyhlášeného vládou ČR dne 12. 3. 2020
je z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce zakázáno do odvolání
shromažďování více než 30 osob v jednom místě a čase.
V případě nedodržení tohoto nařízení hrozí vysoké pokuty a postihy.
S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala arcibiskupa pražského a českých zemí
proto mohou být konány bohoslužby pouze v počtu do 30 věřících.
Jakmile bude dosaženo tohoto počtu věřících v chrámu, další již nemohou být vpuštěni.
Věříme, že toto opatření pochopíte a prosíme věřící, aby se, pokud je to možné,
zúčastnili bohoslužeb v jiných dnech než v neděli.

Возлюбленные во Христе братья и сестры,
В соответствии с Чрезвычайной мерой объявленной Правительством Чешской Республики
от 12 марта 2020 года по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сбор
более 30 человек в одном месте и в одно время запрещен до дальнейшего уведомления.
Несоблюдение этой меры может привести к высоким штрафам.
С благословения Его Высокопросвященного Михаила, Архиепископа Пражского
и Чешских земель, на богослужении может быть не больше 30 верующих.
Поэтому в храм на одно богослужение будут впущены до 30 верующих . Мы верим, что
вы поймете это ограничение и просим верующих посещать богослужения не только
в воскресенье, но по возможности и в другие дни, когда совершаются богослужения.

neděle 23. února 2020

Syropustní neděle - Neděle všeobecného smíření

Na začátku Velkého půstu nás Církev vybízí ke vzájemnému odpuštění (dokonce je na to zvláštní obřad, který se koná na syropustní neděli večer, čili na samém prahu Velkého půstu). Nemá žádný smysl zdržovat se masa, ale požírat bratra - čili hněvat se nebo zlostit na bližního.

»Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.«

Jak jednoduchý a impozantní způsob spasení! Vaše hříchy jsou odpuštěny pod podmínkou odpuštění hříchů vašemu bližnímu.